ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 Τα πρώτα βήματα
   Πριν την εγγραφή τους στη Σχολή οι υποψήφιοι μαθητές μπορούν αν θέλουν να κάνουν μια δοκιμαστική έξοδο με ιστιοπλοϊκό σκάφος, ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα.
    Στα πρώτα τους βήματα όλοι παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο μαθημάτων “Πληρώματος”. Στο τέλος του κύκλου αυτού θα είναι ικανοί να εκτελέσουν κάθε εργασία πάνω στο σκάφος όπως ρύθμιση των πανιών, εύρεση στίγματος, χάραξη πορείας, τιμόνεμα, μουδάρισμα, στοιχεία αγκυροβολίας κλπ.
   Οι μαθητές του κύκλου “Πληρώματος” κάνουν ένα ημερήσιο ταξίδι στο τέλος του κύκλου. Από τον κύκλο “Πληρώματος” μπορεί κανείς να προχωρήσει στο δεύτερο κύκλο “Κυβερνητών” ή να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Αγωνιστικής ιστιοπλοΐας.
     Τα θεωρητικά μαθήματα της Σχολής γίνονται στα γραφεία του ΙΟΜ μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν περίπου 2 ώρες. Κάποια “ειδικά” θεωρητικά μαθήματα γίνονται από ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες, κατά συνέπεια μπορεί η ημέρα ή η ώρα του μαθήματος να προσαρμόζεται στις δυνατότητες των ομιλητών. Τα “ειδικά” αυτά μαθήματα μπορεί να απευθύνονται και σε ευρύτερο ακροατήριο οπότε μπορεί να γίνονται και σε άλλο, μεγαλύτερο, χώρο.
   Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε 4ωρες εξόδους στη θάλασσα με τα σκάφη του ΙΟΜ. Εκεί καλύπτεται η ύλη όλων των προηγούμενων θεωρητικών μαθημάτων. Πρακτικά μαθήματα δεν γίνονται (αναβάλλονται) σε περιπτώσεις άπνοιας ή θυελλωδών ανέμων.
   Στα θεωρητικά και τα πρακτικά μαθήματα υπάρχει απουσιολόγιο, ώστε να γνωρίζει ο εκπαιδευτής τί κενά έχει ο κάθε μαθητής. Αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνουν. Δεν επιτρέπονται πάνω από 2 αδικαιολόγητες (=χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση, για να μπορεί να γίνει αντικατάσταση με άλλο μαθητή) απουσίες.
   Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει σε δόσεις, είναι όμως απαραίτητη η προκαταβολή του 50% με την εγγραφή στη Σχολή και πριν το πρώτο πρακτικό μάθημα. Στους μαθητές, μετά την εγγραφή τους, δίνονται σημειώσεις και βιβλιογραφία.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (τμήμα ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ)
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ Ορολογία, Αεροδυναμική, Πλεύσεις, Μανούβρες, Σχοινιά & Κόμποι
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Εύρεση στίγματος, Χάραξη πορείας, Χάρτες, Όργανα ναυτιλίας
ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ-ΜΟΥΔΑΡΙΣΜΑ Ρυθμίσεις πανιών, Μουδάρισμα
ΔΚΑΣ Κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα
εδώ, μετά από ένα ημερήσιο ταξίδι, τελειώνει ο κύκλος “ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ”

Όλα τα προγράμματα περιέχουν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, με σημειώσεις σύγχρονης βιβλιογραφίας και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα των προπονητών:
-   Γιώργος Μαλακός τηλ. 6974792050
-   Κώστας Αθηνιώτης τηλ. 6978893703

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αίτηση εγγραφής.

Συννημένο : Download

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟY 2017 ΣΤΗΝ ΚΩ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ