ΟΜΙΛΟΣ > ΕΦΟΡΟΙ

Ειδικοί Έφοροι

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του Ομίλου όρισε ως ειδικούς εφόρους τους εξής:

  • Γιάννης Κολυβάς - Έφορος Ανοιχτής Θαλάσσης
  • Γιώργος Μαλακός - Βοηθός Εφόρου Ανοιχτής Θαλάσσης


  • Γρηγόρης Τσιρκινίδης - Έφορος Τριγώνου
  • Κώστας Αθηνιώτης - Βοηθός Εφόρου Τριγώνου


  • Λιάνα Γιαλούση - Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
  • Κώστας Τοπουζέλης - Βοηθός Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων


  • Νίκος Γιακουμής - Έφορος Υλικού και Εγκαταστάσεων
  • Λιάνα Γιαλούση - Βοηθός Εφόρου Υλικού και Εγκαταστάσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟY 2017 ΣΤΗΝ ΚΩ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ