ΑΝΟΙΧΤΗ > ΣΤΟΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Ο στόλος μας
27 Σεπ 2012

Στη δύναμη του Ι.Ο.Μ. ανήκουν τα παρακάτω σκάφη ανοιχτής θαλάσσης ιδιοκτησίας μελών του Ομίλου μας:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟY 2017 ΣΤΗΝ ΚΩ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ