Τo νέο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκδοσης και Ανανέωσης Αθλητικών Ταυτοτήτων
Στην 2η Τακτική Γεν. Συνέλευση της ΕΙΟ παρουσιάστηκε το νέο σύστημα έκδοσης αθλητικών ταυτοτήτων (ΑΤ).
Με το σύστημα αυτό οι Όμιλοι δύνανται:

Να εκτυπώνουν πλήρη κατάλογο των αθλητών /τριών τους με όλα τα στοιχεία τους.
Να εγγράφουν νέους αθλητές, εκδίδοντάς τους προσωρινό ΑΤ για άμεση χρήση.
Να ανανεώνουν τις ΑΤ των αθλητών/τριών τους.
Διαδικασία έκδοσης

Πληκτρολογείτε τη διεύθυνση www.eio.gr/sports ή ενναλακτικά στο www.grsports.gr
Συμπληρώνετε το όνομα χρήστη και εν συνεχεία τον κωδικό που σας έχει δοθεί.
Πατάτε «είσοδος» και οδηγείστε στην οθόνη που έχει το εξής μενού : Αθλητές, Σωματεία, εκτυπώσεις.
Στο κουμπί «αθλητές» εγγράφετε νέους αθλητές και ανανεώνετε τις Αθλητικές Ταυτότητες του Σωματείου σας.
Στο κουμπί «σωματεία» επιβεβαιώνετε ή αλλάζετε τα στοιχεία του Σωματείου σας.
Στο κουμπί «εκτυπώσεις» μπορείτε να πάρετε κατάλογο των αθλητών σας.Αίτησείς εγγραφής/ανανέωσης θα βρείτε :
Αίτηση εγγραφής/ανανέωσης αθλητή τριγώνου -> Αρχείο Word - Αρχείο PDF
Αίτηση εγγραφής/ανανέωσης αθλητή ανοικτής Θάλασσας -> Αρχείο Word - Αρχείο PDF
Η αίτηση ανανέωσης πρέπει να συμπληρωθεί από το σωματείο του αθλητή/τριας με τον υπάρχοντα αριθμό μητρώου και έγκυρη ιατρική γνωμάτευση (ΔΕΝ χρειάζεται πιστοποιητικό γεννήσεως ή αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας).

Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί από το σωματείο του αθλητή/τριας με τον υπάρχοντα αριθμό μητρώου και έγκυρη ιατρική γνωμάτευση χρειάζεται δε πιστοποιητικό γεννήσεως ή αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Προσοχή: επειδή τα δελτία θα έχουν και λατινικούς χαρακτήρες από τη μία πλευρά τους, παρακαλούμε να συμπληρώσετε όπου απαιτείται και τα σχετικά πεδία.

 Πληρωμή δελτίων :
Έκδοση αθλητικού δελτίου για πρώτη φορά : 15 €
Eπανέκδοση λόγω απώλειας : 10 €
Aνανέωση : 10 €
Έκδοση αθλητικού δελτίου από μετεγγραφή : 100 €

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 080/48068590
IBAN: GR04 0110 0800 0000 0804 8068 590
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟY 2017 ΣΤΗΝ ΚΩ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ