Σχολή Ανοιχτής Θαλάσσης
Σχολή Ανοιχτής Θαλάσσης

Η ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΜ (για άτομα άνω των 18 ετών)
    Είναι γεγονός ότι η γνώση της ιστιοπλοΐας σαν άθλημα ή σαν τρόπο να ταξιδεύει κανείς, δεν τελειώνει, ευτυχώς, ποτέ. Η εξέλιξη της ναυπηγικής, οι νέες τεχνολογίες, η συνεχής ανταλλαγή εμπειριών σε αγώνες, ταξίδια, βιβλιογραφία κλπ, ανοίγουν καθημερινά νέους ορίζοντες.
   Έτσι, στόχος του ΙΟΜ δεν είναι να δώσει απλά στους μαθητές της Σχολής τις γνώσεις ή το πτυχίο του κυβερνήτη ιστιοφόρου σκάφους αλλά, με τα μέσα που διαθέτει, τη δυνατότητα να επεκτείνουν αυτή τη γνώση στο επίπεδο που επιθυμούν.
   Πριν την εγγραφή τους στη Σχολή οι υποψήφιοι μαθητές μπορούν αν θέλουν να κάνουν μια δοκιμαστική έξοδο με ιστιοπλοϊκό σκάφος, ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα.
    Στα πρώτα τους βήματα όλοι παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο μαθημάτων “Πληρώματος. Στο τέλος του κύκλου αυτού θα είναι ικανοί να εκτελέσουν κάθε εργασία πάνω στο σκάφος όπως ρύθμιση των πανιών, εύρεση στίγματος, χάραξη πορείας, τιμόνεμα, μουδάρισμα, στοιχεία αγκυροβολίας κλπ.
   Οι μαθητές του κύκλου “Πληρώματος” κάνουν ένα ημερήσιο ταξίδι στο τέλος του κύκλου. Από τον κύκλο “Πληρώματος” μπορεί κανείς να προχωρήσει στο δεύτερο κύκλο “Κυβερνητών” ή να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Αγωνιστικής ιστιοπλοΐας.
   Στον κύκλο των “Κυβερνητώνοι μαθητές θα αποκτήσουν την απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν και να αποφασίζουν σε κάθε περίπτωση, ώστε να κυβερνήσουν σκάφος και πλήρωμα με ασφάλεια. Αυτό σημαίνει πως πέρα από ιστιοπλοΐα και ναυσιπλοΐα πρέπει να μπορούν να συντηρούν ή να επισκευάζουν τα εξαρτήματα και τα όργανα του σκάφους, να μπορούν να δώσουν πρώτες βοήθειες, να διαβάσουν τον καιρό, να ενημερώνουν τα έγγραφα του σκάφους.
  Οι μαθητές του κύκλου “Κυβερνήτες” κάνουν ένα τριήμερο ταξίδι (εκπαιδευτικό) μετά το τέλος των μαθημάτων.
   Το πτυχίο του κυβερνήτη “skipper” (απαραίτητο και για την ενοικίαση ιστιοφόρου σκάφους) το αποκτούν οι μαθητές ύστερα από την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την επιτυχία τους στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που δίνουν στον ΙΟΜ.
    Τα μαθήματα του τμήματος της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς μετά τον κύκλο “Πληρώματος” χωρίς να είναι απαραίτητο το δίπλωμα κυβερνήτη.
   Στον κύκλο αυτό πέρα από τη διδασκαλία της ιστιοπλοΐας σε βάθος, διδάσκεται ό,τι έχει να κάνει με τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες όπως:    Είδη αγώνων, κανονισμοί αγώνων, τακτικές εκκίνησης, στρατηγική αγώνων, συστήματα καταμέτρησης σκαφών κλπ.
   Με το τέλος του κύκλου οργανώνεται ιστιοπλοϊκός αγώνας ή συμμετοχή σε αγώνα άλλων ομίλων για τους μαθητές της Σχολής.
    Τα θεωρητικά μαθήματα της Σχολής γίνονται στα γραφεία του ΙΟΜ μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν περίπου 2 ώρες. Κάποια “ειδικά” θεωρητικά μαθήματα γίνονται από ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες, κατά συνέπεια μπορεί η ημέρα ή η ώρα του μαθήματος να προσαρμόζεται στις δυνατότητες των ομιλητών. Τα “ειδικά” αυτά μαθήματα μπορεί να απευθύνονται και σε ευρύτερο ακροατήριο οπότε μπορεί να γίνονται και σε άλλο, μεγαλύτερο, χώρο.
   Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε 4ωρες εξόδους στη θάλασσα με τα σκάφη του ΙΟΜ. Εκεί καλύπτεται η ύλη όλων των προηγούμενων θεωρητικών μαθημάτων. Πρακτικά μαθήματα δεν γίνονται (αναβάλλονται) σε περιπτώσεις άπνοιας ή θυελλωδών ανέμων.
   Στα θεωρητικά και τα πρακτικά μαθήματα υπάρχει απουσιολόγιο, ώστε να γνωρίζει ο εκπαιδευτής τί κενά έχει ο κάθε μαθητής. Αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνουν. Δεν επιτρέπονται πάνω από 2 αδικαιολόγητες (=χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση, για να μπορεί να γίνει αντικατάσταση με άλλο μαθητή) απουσίες.
   Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει σε δόσεις, είναι όμως απαραίτητη η προκαταβολή του 50% με την εγγραφή στη Σχολή και πριν το πρώτο πρακτικό μάθημα. Στους μαθητές, μετά την εγγραφή τους, δίνονται σημειώσεις και βιβλιογραφία.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ Ορολογία, Αεροδυναμική, Πλεύσεις, Μανούβρες, Σχοινιά & Κόμποι
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Εύρεση στίγματος, Χάραξη πορείας, Χάρτες, Όργανα ναυτιλίας
ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ-ΜΟΥΔΑΡΙΣΜΑ Ρυθμίσεις πανιών, Μουδάρισμα
ΔΚΑΣ Κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα
εδώ, μετά από ένα ημερήσιο ταξίδι, τελειώνει ο κύκλος “ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ”

Όσοι συνεχίζουν στον κύκλο ¨ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ” παρακολουθούν επιπλέον, τα μαθήματα:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Προσάραξη, Αβαρίες, Άνθρωπος στη θάλασσα, Προσφορά βοήθειας σε τρίτους
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ Αρόδο, Πλαγιοδέτηση, Πρυμνοδέτηση, Προβλήματα
(στοιχεία του μαθήματος Αγκυροβολία διδάσκονται και στον κύκλο “ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ”)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΚΑΦΟΥΣ Απόπλους, Ενοικίαση, Επιθεωρήσεις
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Επιλογή προορισμού, Χάραξη διαδρομής-εναλλακτικές διαδρομές & προορισμοί, Έλεγχος & προετοιμασία σκάφους, εφόδια, Ημερολόγιο ταξιδιού
VHF & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VHF, DSC, AIS
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

   Εδώ, μετά το τριήμερο ταξίδι της Σχολής, τελειώνει ο κύκλος ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ” και οι υποψήφιοι δίνουν θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Κυβερνήτη Ιστιοφόρου έως 20m,

Όσοι συνεχίζουν για τον κύκλο “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ” (μετά το πέρας της Σχολής ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ή ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ) παρακολουθούν τα μαθήματα:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΠΑΛΟΝΙ

Όλα τα προγράμματα περιέχουν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, με σημειώσεις σύγχρονης βιβλιογραφίας και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρους προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα των προπονητών:
-   Γιώργος Μαλακός τηλ. 6974792050
-   Κώστας Αθηνιώτης τηλ. 6978893703

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αίτηση εγγραφής.

Συννημένο : Download

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟY 2017 ΣΤΗΝ ΚΩ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ