Νέο ΠΣ 2015-2016

Πρόεδρος

Φρυδάκης Βαγγέλης

Γραμματέας

Μπεατρίς Ανιτσάκη

Μέλος

Γιώργος Κωφόπουλος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟY 2017 ΣΤΗΝ ΚΩ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ