Στοιχεία επικοινωνίας

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μυτιλήνης

Έδρα: Παναγιούδα Μυτιλήνης

Παράρτημα: Μαρίνα Μυτιλήνης

Τ.Θ. 46 - Μυτιλήνη

email: info@i-o-m.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟY 2017 ΣΤΗΝ ΚΩ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ